Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με επιστημονικά υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος ΗΜΜΥ Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη, σε συνεργασία με την εταιρία Αγρός της Πίνδου, ξεκίνησαν την παραγωγή μανιταριών σε ελεγχόμενες εκτάσεις στα πλαίσια του έργου “Βελτιστοποίηση καλλιεργειών μανιταριών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με τη χρήση γεωργίας ακριβείας” (κωδικός πράξης : ΔΜΡ1-0016521). Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΠΕΠ ΠΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, και εντάσσεται στην δράση «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας».
Μετάβαση στο περιεχόμενο