Συνεργάτες

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), αποτελεί ένα ίδρυμα που προσανατιλίζεται στην έρευνα και αποτελείται από 21 Τμήματα, Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα. Απασχολεί υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκό προσωπικό, έχει πληθώρα διεθνών επικοινωνιακών διασυνδέσεων, προγράμματα αν ανταλλεγής φοιτητών και μια ενεργή φοιτητική κοινότητα. Μέχρι τώρα το ΠΔΜ, έχει υπάρξει υπεύθυνο για τη διαχείριση περισσότερων από 300 ερευνητικών προγραμμάτων (τόσο εθνικών όσο και Ευρωπαϊκών), ενώ παράλληλα συντονίζει πολλά Η2020, διεθνικά και εθνικά έργα. Το ΠΔΜ επενδύει και υποστηρίζει διεπιστημονική, καινοτόμα έρευνα.

Η επιχείρησή “Αγρός της Πίνδου” δραστηριοποιείται στο νομό Γρεβενών της Δυτικής Μακεδονίας. Από το 2012 η εταιρία ξεκίνησε, ταυτόχρονα με την παραγωγή σιτηρών και οσπρίων, την επεξεργασία, την τυποποίηση και εμπορία της παραγωγής. Το 2013 προχώρησε στην πιστοποίηση βιολογικών καλλιεργειών και από τις αρχές του 2016 τυποποιεί, σε νέες σύγχρονες κτηριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, έχοντας ISO 22000.

Μετάβαση στο περιεχόμενο