Με επιτυχία συνεχίζεται η παραγωγή μανιταριών από την εταιρία “Αγρός της Πίνδου” με αρχικό πλάνο να τροφοδοτήσει την τοπική αγορά με φρέσκα μανιτάρια Pleurotus αλλά και με αποξηραμένα των οποίων η παραγωγή, λυοφιλίωση και συσκευασία γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. Η παραγωγή των μανιταριών πραγματοποιείται μέσω της συμμετοχής της εταιρίας στο ερευνητικό πρόγραμμα “Βελτιστοποίηση καλλιεργειών μανιταριών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με τη χρήση γεωργίας ακριβείας” (κωδικός πράξης : ΔΜΡ1-0016521).

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με επιστημονικά υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος ΗΜΜΥ Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΠΕΠ ΠΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μετάβαση στο περιεχόμενο