Βασικοί Στόχοι Του SMART
  • Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης ελεγχόμενης καλλιέργειας μανιταριών με χρήσητεχνολογιών ΔτΠ και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων και μηχανικής μάθησης. Σκοπός τουσυγκεκριμένου συστήματος παρακολούθησης αποτελεί η συνεχής παρακολούθηση της ενεργήςοξύτητας (pH), της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, του ποσοστού υγρασίας και του ποσοστούδιοξειδίου του άνθρακα (CO2) της ελεγχόμενης καλλιέργειας μανιταριών, με στόχο την επίτευξητης βέλτιστης δυνατής απόδοσης. Ισοδύναμο σκοπό του συγκεκριμένου συστήματοςπαρακολούθησης είναι και η έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση ασθενειών των μανιταριών με στόχοτην ταχύτατη δυνατή εκκίνηση διαδικασιών επιδιόρθωσης και θεραπείας.
  •  Υλοποίηση συστήματος παρακολούθησης μανιταριών σε ελεύθερες εκτάσεις με χρήση ΜΕΑ και τεχνικών υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης. Σκοπός του συγκεκριμένου συστήματος αποτελεί η παρακολούθηση, η εξόρυξη πληροφοριών και η κατηγοριοποίηση μανιταριών σε ελεύθερες εκτάσεις.
  • Διασύνδεση των γεωργικών πληροφοριών που συλλέγονται από τους μικροελεγγκτες του ΔτΠ και τα ΜΕΑ σε υποδομές τεχνολογίας υπολογιστικής νέφους (cloud computing) για την άμεση πρόσβαση και επεξεργασία τους.
  • Ενοποίηση των επιμέρους συστατικών της αρχιτεκτονικής SMART σε ένα ολοκληρωμένο ΣΥΑ με την υποστήριξη εφαρμογών κινητής υπολογιστικής.
  • Πιλοτικές επιδείξεις του ΣΥΑ σε πραγματικές καλλιέργειες μανιταριών της εταιρίας “ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΓΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ”, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή απόδοση των καλλιεργειών.
  • Πιλοτικές επιδείξεις του ΣYΑ σε ελεύθερες εκτάσεις, με στόχο την παρακολούθηση, την εξόρυξη πληροφοριών και την κατηγοριοποίηση μανιταριών.
  • Μείωση του όγκου χρήσης εισροών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
  • Ενίσχυση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΜ), στην οποία εντάσσονται οι καλλιέργειες της εταιρίας “ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΓΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ”, ως πρότυπο εφαρμογών Έξυπνης Γεωργίας και Γεωργίας Ακριβείας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο