Συνεχίζονται οι δοκιμαστικές πτήσεις με Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα (MEA) για την αναζήτηση μανιταριών σε ελεύθερες εκτάσεις σε περιοχές των Γρεβενών. Οι δραστητιόττες εντάσσονται στο έργο “Βελτιστοποίηση καλλιεργειών μανιταριών στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας με τη χρήση γεωργίας ακριβείας” (κωδικός πράξης : ΔΜΡ1-0016521) με συνεργασία της εταιρία Αγρός της Πίνδου και του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας με επιστημονικά υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή του τμήματος ΗΜΜΥ Παναγιώτη Σαρηγιαννίδη.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΠΕΠ ΠΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, και εντάσσεται στην δράση «Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας».

Μετάβαση στο περιεχόμενο